Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Firmie Motorock.pl Dudziński Tadeusz (dalej „Motorock.pl”), swoje dane osobowe, w szczególności klientów sklepu Motorock.pl, subskrybentów Newslettera, osób kontaktujących się z Motorock.pl pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Motorock.pl zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Motorock.pl Dudziński Tadeusz z siedzibą w Limanowej 34-600, Sowliny 109. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: sklep@motorock.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Motorock.pl to sklep internetowy oferujący wysokiej jakości ubrania. Przetwarzamy dane osobowe
w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 2. Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Rozpatrywania skarg i reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6. Prowadzenia działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Promocji sklepu Motorck.pl przez umieszczanie relacji z wydarzeń na stronie internetowej sklepu i stronie Facebook w postaci fotografii lub nagrania (po uprzednim wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 9. Promocji sklepu Motorck.pl przez umieszczanie zdjęć osób kupujących na stronie internetowej sklepu i stronie Facebook w postaci fotografii (po uprzednim wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
  2. Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
  3. Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
  4. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
  5. Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób woli, że nie chcą Państwo pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach przez pl.
  6. Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania w dowolny sposób woli, że nie chcecie Państwo pozostawać w kontakcie z administratorem i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach przez Motorock.pl, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).
  7. Do czasu wycofania zgody na wykorzystanie wizerunku osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będą przechowywane przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Kategorie osób i zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. Motorock.pl przetwarza dane osobowe:
  1. Osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy na stronie KONTAKT w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail.
  2. Osób kontaktujących się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail sklep@motorock.pl w postaci: adres e-mail, imię nazwisko.
  3. Osób kontaktujących się za pośrednictwem czatu Messenger w postaci adresu e-mail.
  4. Osób zakupujących produkty sklepu w postaci: imię, nazwisko, adres płatnika, adres odbiorcy, nazwa firmy, NIP, nr telefonu, adres e-mail.
  5. Osób zapisanych do subskrypcji Newslettera w postaci adresu e-mail (po uprzednim wyrażeniu zgody na otrzymywanie subskrypcji)
  6. Osób uczestniczących w wydarzeniach w postaci fotografii lub nagrań wykonanych z przebiegu wydarzeń (po uprzednim wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku).
  7. Osób publikujących swój wizerunek w komentarzach na stronie produktu.

Odbiorcy danych

 1. W związku z prowadzoną działalnością Motorock.pl będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Motorock.pl w ramach kampanii marketingowych,
  3. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Motorock.pl przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych.

  Nadto, osobie której dane są przetwarzane przez Motorock.pl przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

  Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Czy musisz podawać Motorock.pl swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Motorock.pl z wymogów prawa. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, publikacji wizerunku przez Motorock.pl, podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe w postaci fotografii lub nagrań wykonanych z przebiegu wydarzeń mogą zostać zamieszczone (po uprzednim wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku), na stronie serwisu Facebook motorockpl lub na stronie sklepu motorock.pl. W związku z transferem danych poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA  (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informujemy, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów i kontrahentów.

Pliki cookies

 1. Czym są pliki Cookies? Inaczej ciasteczka – to niewielkie informacje tekstowe, które mają postać plików tekstowych. Pliki te są wysyłane przez serwer i zapisywane na dysku komputera lub innego urządzenia np. telefonu osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego. Po więcej szczegółów dotyczących  plików Cookies można znaleźć np. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu motorock.pl w następujących celach:
  1. identyfikacji klientów jako zalogowanych w sklepie motorock.pl;
  2. historii produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, newslettera lub danych logowania do sklepu motorock.pl;
  4. dostosowywania zawartości strony sklepu motorock.pl do indywidualnych preferencji klientów;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu motorock.pl;
  6. remarketingu, tj. stosując anonimową analizę działań klientów (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, również gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google oraz Facebook;
 3. Domyślnie większość przeglądarek akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik może określić warunki korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – może jednak mieć to wpływ na działanie sklepu motorock.pl (niemożność złożenia zamówienia).
 4. Zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie z plików Cookies może być wyrażona przez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień dotyczących plików Cookies i ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w opcjach przeglądarki internetowej.
 6. Administrator może korzystać w sklepie motorock.pl z usług Google Analytics – są to usługi pomagające analizować ruch w sklepie motorock.pl. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany. Dane są anonimowe i nie zawierają informacji na podstawie których można zidentyfikować osoby odwiedzające sklep motorock.pl.  Administrator sklepu motorock.pl gromadzi takie dane jak źródła pozyskania odwiedzających sklep, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których klienci odwiedzają stronę, IP, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
Menu